top of page

Eva
De Bleeker

Over
mij

Ik ben Eva. Geboren en getogen in Sint-Niklaas, maar ondertussen woon ik al twintig jaar tussen het groen in Hoeilaart. Het is in Hoeilaart waar ik samen met mijn partner onze twee kinderen groot heb gebracht. Het is ook de gemeente waar mijn politiek engagement vorm kreeg. Op mijn 32-jarige leeftijd kreeg ik het vertrouwen van de Hoeilanders om te zetelen in de gemeenteraad, maar mijn politieke interesse ontwikkelde zich al veel vroeger.

 

Na mijn humaniora Latijn-Grieks aan het Vita-et-Pax College in Schoten, ben ik handelsingenieur gaan studeren aan de Solvay Management School van de Vrije Universiteit Brussel. Naast economie boeide politiek mij ook enorm. Daarom besloot ik een bijkomende Master International Political Economy te volgen aan de Universiteit van Warwick. Met deze diploma’s op zak werkte ik eerst op de VUB en bij de associatie van de Europese voeding- en drankindustrie. Ik nam ook deel aan het ingangsexamen bij de Europese instellingen en sinds 2009 heb ik op verschillende directoraten-generaal van de Europese Commissie gewerkt. Door mijn studies en mijn werk ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in het ontwikkelen van politiek beleid en de politieke besluitvorming.

Mis niets van Eva!

Omwille van mijn politieke interesse, stelde ik me bijna twintig jaar geleden kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen. Van de Hoeilanders kreeg ik het vertrouwen om eerst voor 6 jaar te zetelen in de gemeenteraad en mocht ik nadien 8 jaar het schepenambt bekleden tot ik in oktober 2020 toetrad tot de federale regering. Nog steeds kijk ik met veel dankbaarheid terug op mijn periode in de regering. Het was een eer om mijn land te mogen vertegenwoordigen en mee het beleid te bepalen en me in te zetten voor alle inwoners van ons land.

 

Als Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, zette ik me, vol overtuiging, dag in dag uit in voor een verantwoordelijk begrotingsbeleid. Ik legde de nadruk op een efficiënte overheid die zich op haar kerntaken concentreert. Elke beslissing met budgettaire impact hield ik tegen het licht en analyseerde ik op basis van de verslagen van de inspecteurs van financiën, de administratie en mijn kabinet om dan al dan niet een positief, een negatief of een begrotingsadvies met voorwaarden te geven. Ik investeerde ook in het transparant voorstellen van de begroting.  Voor de consumenten zette ik in op transparantie over de prijs en de kwaliteit van goederen en diensten,  leesbare facturen, efficiënte klachtenprocedures en tegen misleidende reclame of informatie.

Toch laat de politiek mij niet los, want het verzekeren van welvaart en voorspoed voor toekomstige  generaties ligt me ontzettend nauw aan het hart. Ik ben een politica die focust op het lange termijnbeleid. Ik wil me inzetten om mijn gemeente, mijn provincie, mijn regio, mijn land, mijn continent welvarend te houden. Daarom moeten we nu denken over wat er nodig is om in de toekomst onze bedrijven te doen floreren, om onze mensen op te leiden voor de jobs van de toekomst, om ons leefmilieu gezond te houden, om kwalitatieve opvang voor jongeren en ouderen en performante gezondsheidszorg te garanderen, om de klimaatopwarming tegen te gaan, om onze voedselproductie te vrijwaren, om de overheidsuitgaven onder controle te houden en om onze mobiliteit over water, spoor, de weg en in de lucht vlot en duurzaam te maken. 

 

Daarom wil ik me binnen de politiek blijven inzetten en stel ik me kandidaat voor de Vlaamse verkiezingen in juni. Ik sta op een strijdplaats. Strijden zal ik, want politiek is wat me drijft: dingen kunnen beter gemaakt worden, maar dat gebeurt niet vanzelf. Je moet het doen gebeuren. Dat is mijn leuze: “You have to make things happen”.

bottom of page